Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys

Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys on yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavien yritysten kattojärjestö.

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää yksityistä pysäköinninvalvontaa Suomessa hyvässä yhteistyössä lainsäätäjien kanssa, sekä yhdenmukaistaa alan käytäntöjä.

Yhdistys tulee panostamaan siihen, että sen yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavat jäsenet noudattavat toiminnassaan yhteisiä pelisääntöjä, sekä panostavat asiakaspalveluun ja asiakaspalvelijoiden osaamiseen.

SPATY tulee järjestämään jäsenilleen koulutusta sekä säännöllistä tiedottamista alaan liittyen.

Haluamme panostaa läpinäkyvyyteen koskien yksityistä pysäköinninvalvontaa ja toiveenamme on luoda avointa ja rehellistä kommunikaatiota alasta lehdistön ja lainsäätäjien kanssa.

SPATY:n jäsenet edustavat määrällisesti suurinta osaa yksityistä pysäköinninvalvontaa päätoimenaan harjoittavista yhtiöistä Suomessa. Arviolta noin 70% yksityisoikeudellisista pysäköinninvalvontamaksuista ovat SPATY:n jäsenten kirjoittamia. Vuositasolla (2020) yhdistyksen jäsenet työllistävät yli 150 henkilöä.

Lisätietoja: Christian Metsäranta, christian.metsaranta(at)parkkipate.fi