Suomeen tarvitaan laki yksityisestä pysäköinninvalvonnasta

Viimeistään seuraavan eduskunnan on säädettävä samanlainen yksityistä pysäköinninvalvontaa sääntelevä laki kuin Ruotsissa. Yksityisestä pysäköinninvalvonnasta ei Suomessa ole tällä hetkellä lainsäädäntöä, mikä on tavalliselle autoilijalle ilmeinen epäkohta. Alalla noudatetaan korkeimman oikeuden linjausta, jossa pysäköintiehtoihin sitoutuminen perustuu sopimukseen. Jos toimintaa ohjaisi laki ja alan pelisäännöt olisivat kaikille selvät, yksityisen pysäköinninvalvonnan valvontamaksuja koskevat valitukset eivät enää ruuhkauttaisi tuomioistuimia siinä määrin kuin nykyään.

Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys SPATY ry vaatii, että seuraava hallitus tuo eduskunnnan käsittelyyn yksityistä pysäköinninvalvontaa sääntelevän lain. SPATY:n kanta on, että Suomessa tarvitaan vastaavanlainen laki kuin Ruotsissa, jossa ajoneuvon kuljettaja ja omistaja vastaavat yhteisvastuullisesti yksityisoikeudellisesta valvontamaksuista. 

– Ruotsissa tällainen laki on ollut voimassa jo 1980-luvulta lähtien. Samanlainen laki selkeyttäisi Suomen tilannetta huomattavasti. Lisäksi tällaisella lailla voitaisiin välttää huomattava määrä oikeudenkäyntejä, joissa oikeudenkäyntikulut voivat nousta hyvinkin korkeiksi valvontamaksun saaneelle autoilijalle, SPATY ry:n hallituksen puheenjohtaja Christian Metsäranta toteaa.

Nykykäytäntö perustuu korkeimman oikeuden ratkaisuun

Suomessa yksityisessä pysäköinninvalvonnassa noudatetaan vuoden 2010 korkeimman oikeuden linjausta.. KKO:n vuoden 2010 tuomion mukaan yksityinen pysäköintivalvontayhtiö saa kirjoittaa yksityisoikeudellisia valvontamaksuja, kunhan asiasta ilmoitetaan selkeällä kyltillä.

Nykyisen lainsäädännön mukaan yksityinen pysäköinninvalvonta ei siis ole perustuslain vastaista toimintaa, eikä se myöskään ole julkisen vallan käyttöä. Valvontamaksu on luonteeltaan sopimukseen perustuva sopimussakko.

– Yksityiselle pysäköinninvalvonnalle on laaja yhteiskunnallinen tilaus. Sitä tarvitaan, koska kunnallista pysäköinninvalvontaa ei ole kaikkialla ja kunnallinen pysäköinninvalvonta ei kykene hoitamaan valvontaa riittävästi esimerkiksi yksityisalueilla, Metsäranta sanoo.

Kiinteistöjen on pidettävä huoli alueensa turvallisuudesta

Lainsäädännön mukaan kiinteistön on pidettävä huolta alueensa turvallisuudesta ja varmistettava muun muassa, että hälytysajoneuvot pääsevät ajamaan alueelle ilman esteitä.

– Jos yksityistä pysäköinninvalvontaa ei olisi, yksityisalueita ei käytännössä valvoisi enää kukaan. Ilman yksityistä pysäköinninvalvontaa autoilijalla olisi “jokamiehenoikeus” pysäköidä mihin tahansa – esim. pelastustielle, invapaikalle tai kenen tahansa maksamalle paikalle. Väärinpysäköinti yksityisillä alueilla lisääntyisi räjähdysmäisesti, jos autoilijat voisivat käytännössä pysäköidä minne vain vailla huolta seuraamuksista, Metsäranta huomauttaa.

Moni kiinteistönomistaja on ulkoistanut alueensa pysäköinninvalvonnan yksityiselle yritykselle.

– Kiinteistönomistaja saa maksullisista ja vuokratuista pysäköintipaikoista tuloja, jotka voidaan käyttää esimerkiksi alueen kunnossapitoon. Ilman yksityistä pysäköinninvalvontaa moni autoilija saattaisi jättää pysäköintipaikasta maksamatta. Näin ollen myös kiinteistönomistajat hyötyvät siitä, että pysäköintiä alueella valvotaan.

Valituksia vähän suhteessa valvontamaksujen kokonaismäärään

Suomessa jaetaan arviolta noin 400 000 valvontamaksua vuodessa. Esim. vuonna 2019 kuluttajariitalautakunnalle oli tullut 239 ratkaisupyyntöä koskien yksityistä pysäköinninvalvontaa.

– Valitusten määrä suhteutettuna kirjoitettuihin valvontamaksuihin on hyvin pieni. Sadattuhannet vuosittaiset valvontamaksut ovat merkki siitä, että yksityistä pysäköinninvalvontaa tarvitaan. Valvontamaksujen määrä ei tarkoita, että maksuja kirjoitettaisiin kyseenalaisin keinoin, Metsäranta toteaa.

– Toki alalla kuin alalla sattuu inhimillisiä virheitä, ja nämä oikaistaan reklamaatiokäsittelyssä. Jos autoilija kokee edelleen saaneensa epäoikeudenmukaista kohtelua, voi hän kääntyä esimerkiksi kuluttajaviranomaisten puoleen asiassaan.

Yksityinen pysäköinninvalvonta on merkittävä työllistäjä

SPATY on kattojärjestö, joka kokoaa yhteen pysäköinninvalvonta-alan merkittävät suomalaiset toimijat. Yhdistyksen jäsenet edustavat suurinta osaa päätoimisista yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavista yrityksistä Suomessa.

Järjestön jäsenyritykset kirjoittavat noin 70 prosenttia vuosittaisista yksityisistä pysäköinninvalvontamaksuista. SPATY:n jäsenillä on tuhansia valvottavia kohteita eri puolella Suomea.

Viime vuosien poikkeusolosuhteista huolimatta yksityiseen pysäköinninvalvontaan on palkattu jatkuvasti lisää henkilöstöä samaan aikaan, kun monella muulla toimialalla henkilöstöä on irtisanottu.

– SPATY ry:n jäsenet rekrytoivat jatkuvasti lisää pysäköinninvalvojia eri puolille Suomea. Yhdistyksemme jäsenille on kunnia-asia, että ne voivat olla luomassa työpaikkoja myös vaikeina aikoina, Metsäranta sanoo.

Lisätietoja: 
Christian Metsäranta
SPATY ry:n hallituksen puheenjohtaja 
p. 010 322 1490 (vaihde) 
christian.metsaranta@spaty.fi