Tarve yksityiseen pysäköinninvalvontaan kasvaa jatkuvasti – näin yksityinen pysäköinninvalvonta eroaa kunnallisesta

Sekä yksityisen että kunnallisen pysäköinninvalvonnan tarkoitus on varmistaa, että autoilijat pysäköivät sääntöjen mukaan. Silloin parkkipaikat vapautuvat niiden autoilijoiden käyttöön, joilla on oikeus pysäköintiin. Kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta säädetään laissa, kun taas yksityisen pysäköinninvalvonta perustuu sopimusoikeuteen. SPATY vaatii, että seuraavan hallituksen on säädettävä yksityisestä pysäköinninvalvonnasta samanlainen laki kuin Ruotsissa. Puuttuva lainsäädäntö on tavalliselle autoilijalle ilmeinen epäkohta, joka johtaa oikeuskäsittelyihin. Kahden viime vuoden aikana tarve yksityiseen pysäköinninvalvontaan on lisääntynyt erityisesti pienemmissä kaupungeissa.

Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys SPATY ry:n jäsenyritysten datan mukaan tarve yksityiseen pysäköinninvalvontaan on kahden viime vuoden aikana lisääntynyt niin taloyhtiöissä kuin liikekiinteistöissä erityisesti Etelä-Suomen pienemmissä alle 50 000 asukkaan kaupungeissa sekä yli 15 000 asukkaan taajamissa. 

Yksityistä pysäköinninvalvontaa tarvitaan, koska kunnallista valvontaa ei ole kaikkialla ja kunnallinen pysäköinninvalvonta ei hoida valvontaa yksityisalueilla. Pysäköintivirheitä kuitenkin tehdään jatkuvasti kaikkialla Suomessa, ja yhä useammalla paikkakunnalla parkkipaikkoja on vähemmän kuin niiden käyttäjiä. Pysäköintiongelmat ovat yleistyneet taajamissa, joissa on paljon liike- ja harrastetiloja ja niiden yhteydessä liian vähän pysäköintipaikkoja.

Suomen lain mukaan myös yksityisen kiinteistön on pidettävä huolta alueensa turvallisuudesta ja varmistettava mm., että hälytysajoneuvot pääsevät ajamaan alueelle ilman esteitä. Moni kiinteistönomistaja on ulkoistanut alueensa pysäköinninvalvonnan yksityiselle yritykselle.

Jos yksityistä pysäköinninvalvontaa ei olisi, yksityisalueita ei käytännössä valvoisi kukaan. Silloin autoilijalla olisi ”jokamiehenoikeus” pysäköidä mihin tahansa – esimerkiksi pelastustielle tai kenen tahansa maksamalle paikalle.

Puuttuva lainsäädäntö vie tapauksia oikeuteen

Merkittävin yksityisen ja kunnallisen pysäköinninvalvonnan ero on käytännössä se, kuka on vastuussa pysäköintivirheestä. Kunnallinen pysäköinninvalvonta perustuu haltijavastuuseen, jonka mukaan auton omistaja tai haltija maksaa pysäköintivirhemaksun riippumatta siitä, kuka auton oli pysäköinyt virheellisesti. Sen sijaan yksityisessä pysäköinninvalvonnassa ei toistaiseksi ole haltijavastuuta, eli yksityisen pysäköintivalvontayrityksen tulee todistaa, kuka auton on ajanut alueelle.

Tämä on ilmeinen epäkohta, jonka vuoksi valvontamaksuja koskevia valituksia käsitellään oikeudessa. Jos auton haltija tai omistaja väittää, ettei ole itse pysäköinyt autoa, ei ole yksiselitteistä, keiden välille sopimus pysäköintiehtojen hyväksymisestä on muodostunut. Ongelmallista on, kenen vastuulla on näyttää toteen, kuka auton on pysäköinyt. Tilanne ei ole läheskään yhtä selkeä kuin julkisten pysäköintivirhemaksujen osalta, joissa auton haltijalla on velvollisuus todistaa, ettei ole pysäköinyt autoa.

Ruotsissa kuljettaja ja omistaja ovat yhdessä vastuussa pysäköintivirheestä

Ruotsissa on laissa määritelty, että ajoneuvon kuljettaja ja omistaja vastaavat yhteisvastuullisesti yksityisoikeudellisista valvontamaksuista. Naapurimaassa laki on ollut voimassa 1980-luvulta lähtien.

Samanlainen laki selkeyttäisi Suomen tilannetta huomattavasti. Jos laki ja alan pelisäännöt olisivat kaikille selvät, yhä harvempi valvontamaksua koskeva valitus johtaisi perintään tai käräjäoikeuteen. Silloin todennäköisesti tuomioistuinten ruuhka hellittäisi valvontamaksuja koskevien valitusten osalta.

Näissä kunnissa tarve pysäköinninvalvontaan on lisääntynyt eniten vuosina 2020–2022

 1. Lohja
 2. Riihimäki
 3. Nokia
 4. Hyvinkää
 5. Lempäälä
 6. Kaarina
 7. Raisio
 8. Nurmijärvi
 9. Sipoo
 10. Porvoo
 11. Järvenpää
 12. Tuusula
 13. Kerava
 14. Ylöjärvi
 15. Kirkkonummi

Laki pysäköinninvalvonnasta koskee vain julkisia alueita

 • Suomessa on laki pysäköinninvalvonnasta, joka koskee julkisia katuja, teitä ja alueita.
 • Pysäköintiehtojen rikkomisesta julkisella alueella kunnallinen pysäköinninvalvonta voi määrätä pysäköintivirhemaksun, joka on viranomaisen antama julkisoikeudellinen maksu.
 • Yksityinen valvontamaksu on eri asia kuin kunnallisen pysäköinninvalvonnan määräämä pysäköintivirhemaksu.
 • Kunnan pysäköinninvalvojat valvovat vain julkisia alueita. Yksityisellä pysäköintipaikalla oikeus valvoa pysäköintiä on yksityisellä pysäköinninvalvontayhtiöllä.
 • Yksityinen valvontamaksu on luonteeltaan sopimukseen perustuva sopimussakko, eikä julkisen vallan käyttöä.
 • Kumpi tahansa on kyseessä, autoilijalla on joka tapauksessa velvollisuus suorittaa maksu, jos hän syyllistyy pysäköintivirheeseen.

Yksityinen pysäköinninvalvonta perustuu sopimusoikeuteen

 • Suomessa yksityisessä pysäköinninvalvonnassa noudatetaan korkeimman oikeuden vuoden 2010 linjausta. KKO:n mukaan yksityinen yhtiö saa kirjoittaa valvontamaksuja, kunhan asiasta ilmoitetaan selkeällä kyltillä.
 • KKO:n mukaan sopimus pysäköinnistä syntyy, kun autoilija pysäköi autonsa ja hänellä on sopimuksesta sekä sen ehdoista riittävät tiedot ennen pysäköimistä.
 • Edellytyksenä sopimuksen syntymiseen on, että alueella on kattavasti opastetauluja, joista käyvät ilmi alueella noudatettavat pysäköintiehdot, ehtojen rikkomisen seuraamus ja toteamus, että pysäköimällä autoilija sitoutuu ehtoihin.

Lisätietoja: 
Christian Metsäranta
SPATY ry:n hallituksen puheenjohtaja 
p. 010 322 1490 (vaihde) 
christian.metsaranta@spaty.fi