Uusi tutkintokoulutus yhtenäistää yksityisen pysäköinninvalvonnan käytäntöjä

Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys SPATY ja ammatillinen oppilaitos Careeria käynnistävät vuoden 2022 alussa yksityisen pysäköinninvalvojan tutkintokoulutuksen. Tavoitteena on, että ammatillisen täydennyskoulutuksen myötä valvojat toimivat entistä yhtenäisemmin ja esimerkiksi virheellisten valvontamaksujen määrä vähenee. Nykyään alalle tullaan hyvin vaihtelevalla koulutustaustalla. 

Ensi vuoden alussa käynnistyvä pysäköinninvalvojan tehtävään rakennettu osatutkintokoulutus on oppisopimuksen muodossa tapahtuvaa ammatillista täydennyskoulutusta, eli se on suunnattu ensisijaisesti ammatissa jo toimiville. Suurin osa koulutuksen ammatillisesta opista hankitaan omassa työssä. 

– Ammatillisen tutkintokoulutuksen tavoite on yhdenmukaistaa alan käytäntöjä, jotta ylilyöntejä voidaan välttää. Uskomme, että lisäkoulutuksen ansiosta esimerkiksi virheellisten valvontamaksujen määrä saadaan vähenemään entisestään, SPATY ry:n hallituksen puheenjohtaja Christian Metsäranta toteaa. 

Tutkinto parantaa myös valvojien turvallisuutta

Pysäköinninvalvojan ammattiin on tähän asti tultu hyvin vaihtelevalla pohjakoulutuksella. Alalla toimii monenlaisia henkilöitä aina peruskoulun käyneestä tähtitieteilijään.

Osalla yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavista yrityksistä on sisäisiä ohjeita, joilla on aikaisemminkin pyritty varmistamaan, että valvojat toimivat yhdenmukaisesti. Kaikissa alan yrityksissä ei kuitenkaan ole konseptoituja toimintamalleja, minkä vuoksi käytännöt vaihtelevat. 

Tavoitteemme on, että valvojilla on kaikki ammatissa tarvittava tietotaito ja he tuntevat pysäköintiin liittyvän lainsäädännön. Virallisesti arvioidulla ammatillisella osaamisella on alalla kuin alalla iso painoarvo. Samoin esimerkiksi vartijan tehtävissä ei voi työskennellä ilman ammatillisen tutkintokoulutuksen kautta saavutettua osaamista ja pätevyyksiä, Metsäranta jatkaa.

Lisäksi tutkinto parantaa valvojien turvallisuutta. Pysäköinninvalvojat kohtaavat työssään säännöllisesti myös uhkatilanteita. Opintokokonaisuus sisältää muun muassa turvakoulutusta, mistä on apua tällaisissa tilanteissa.

Yhteiskunnallisesti merkittävä tutkinto

Julkisuudessa on aika ajoin ollut keskustelua pysäköinninvalvojien puutteellisesta osaamisesta. Koulutus on alan toimijoiden vastaus näihin toiveisiin. Careerian mukaan uusi paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva osatutkinto onkin yhteiskunnallisesti merkittävä avaus.

– On hienoa päästä toteuttamaan SPATY:n kanssa tällaista yhteiskunnallisesti merkittävää ratkaisua, jolla yksityisten pysäköinninvalvojien ammattiosaamista vahvistetaan ja kehitetään. Toimialan ja Careerian turvallisuusalan ammatillisen koulutusyksikön kanssa yhdessä rakennettu tutkinto-osa tekee yksityisten pysäköinninvalvontayritysten henkilökunnalle mahdolliseksi ammatillisen tutkintopolun, työurien ja työtehtävien kehittymisen myötä, Careerian Asiakkuus- ja kumppanuuspäällikkö Marko Sinkkonen toteaa. 

SPATY:n jäsenyritykset kirjoittavat noin 70 prosenttia vuosittaisista yksityisistä pysäköinnin­valvonta­maksuista. SPATY:n jäsenillä on tuhansia valvottavia kohteita eri puolella Suomea. 

Tutkinto avoin kaikille 

Osatutkintokoulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka jo toimivat pysäköinninvalvojan tehtävässä tai ovat hakeutumassa siihen. Tutkintoon voivat hakea kaikki alalla toimivat yksityiset pysäköinninvalvojat kaikista alan yrityksistä. 

Koulutus sisältää teoriaopetusta ja käytännön harjoittelua oppilaitoksessa sekä oppimista työpaikalla. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä eri tavoin. Tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin sisältyy osa-alueita, jotka liittyvät esimerkiksi työn suunnitteluun, lainsäädäntöön, ongelmanratkaisuun, vuorovaikutukseen sekä ammattietiikkaan. 

Valvontamaksuista vuosittain muutama sata yhteydenottoa kuluttajariitalautakuntaan 

  • Suomessa kirjoitetaan vuosittain noin 400 000 pysäköinninvalvontamaksua.  
  • Valvontamaksuista tehtiin esimerkiksi vuonna 2019 kuluttajariitalautakuntaan yhteensä  239 ratkaisupyyntöä.   
  • Oikeusministeriö on selvittänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastoon tulleita pysäköinninvalvontaan liittyviä yhteydenottoja. 
  • Ministeriön mukaan yhteydenottojen määrä ei ole suuri, kun otetaan huomioon yksityisen pysäköinninvalvonnan laajuus ja luonne. 

Lisätietoja: 
Christian Metsäranta
SPATY ry:n hallituksen puheenjohtaja 
p. 010 322 1490 (ParkkiPaten vaihde) 
christian.metsaranta@parkkipate.fi 

Marko Sinkkonen 
Asiakkuus- ja kumppanuuspäällikkö
Careeria
 p. +358 360 274
marko.sinkkonen@careeria.fi