Yksityisen pysäköinnin­valvonnan kieltävä laki aiheuttaisi kaaoksen – Suomeen tarvitaan samanlainen laki kuin Ruotsissa 

Lakialoite yksityisestä pysäköinnin­valvonnasta on edennyt eduskunnan lakivaliokunnan käsittelyyn. Aloitteen tavoitteena on rajata pysäköinninvalvonta julkiseksi tehtäväksi. Toteutuessaan tällainen laki aiheuttaisi kaaoksen yksityisillä pysäköintialueilla. Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys SPATY ry:n kanta on, että Suomessa tarvitaan samanlainen laki kuin Ruotsissa, jossa ajoneuvon kuljettaja sekä omistaja vastaavat yhteisvastuullisesti yksityisoikeudellisesta valvontamaksusta. 

Yksityiselle pysäköinninvalvonnalle on laaja yhteiskunnallinen tilaus. Sitä tarvitaan, koska kunnallista pysäköinninvalvontaa ei ole kaikkialla ja kunnallisen pysäköinninvalvonnan kyky hoitaa valvontaa esimerkiksi yksityisalueilla ei ole riittävä.  

– Toteutuessaan yksityisen pysäköinninvalvonnan kieltävä laki aiheuttaisi kaaoksen yksityisillä pysäköintialueilla. Jos yksityistä pysäköinninvalvontaa ei olisi, yksityisalueita ei käytännössä valvoisi enää kukaan, suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistyksen SPATY ry:n hallituksen puheenjohtaja Christian Metsäranta toteaa. 

– Ilman yksityistä pysäköinninvalvontaa autoilijalla olisi “jokamiehenoikeus” pysäköidä mihin tahansa – esim. pelastustielle, invapaikalle tai kenen tahansa maksamalle paikalle. Väärinpysäköinti yksityisillä alueilla lisääntyisi räjähdysmäisesti, kun autoilijat voisivat käytännössä pysäköidä väärin kaikkialle, vailla huolta seuraamuksista.  

SPATY on kattojärjestö, joka kokoaa yhteen pysäköinninvalvonta-alan merkittävät suomalaiset toimijat. 

Ruotsissa auton kuljettaja ja omistaja vastaavat yhdessä valvontamaksuista 

SPATY ry:n kanta on, että Suomessa tarvitaan vastaavanlainen laki kuin Ruotsissa, jossa ajoneuvon kuljettaja sekä omistaja vastaavat yhteisvastuullisesti yksityisoikeudellisesta valvontamaksusta.   

– Ruotsissa tällainen laki on ollut voimassa jo 1980-luvulta lähtien. Samanlainen laki selkeyttäisi Suomen tilannetta huomattavasti. Lisäksi tällaisella lailla voitaisiin välttää huomattava määrä oikeudenkäyntejä, joissa oikeudenkäynnin kulut voivat nousta hyvinkin korkeiksi valvontamaksun saaneelle, Metsäranta toteaa. 

Yksityinen pysäköinninvalvonta työllistää ja hyödyttää yhteiskuntaa  

SPATY:n jäsenet edustavat suurinta osaa päätoimisista yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavista yrityksistä Suomessa. Yhdistyksen jäsenyritykset työllistävät Suomessa yli 150 henkilöä.  

Vallinneesta koronaepidemiasta huolimatta yksityiseen pysäköinninvalvontaan on palkattu jatkuvasti lisää henkilöstöä samaan aikaan, kun monella muulla toimialalla henkilöstöä on irtisanottu.  

– SPATY ry:n jäsenet rekrytoivat jatkuvasti lisää pysäköinninvalvojia eri puolille Suomea. Yhdistyksemme jäsenyrityksille on kunnia-asia, että ne voivat olla luomassa työpaikkoja myös vaikeina aikoina, Metsäranta sanoo.  

SPATY:n jäsenyritykset kirjoittavat noin 70 prosenttia vuosittaisista yksityisistä pysäköinnin­valvonta­maksuista. SPATY:n jäsenillä on tuhansia valvottavia kohteita eri puolella Suomea. 

Valituksia vain vähän suhteessa valvontamaksujen kokonaismäärään 

Suomessa jaetaan arviolta yli 400 000 valvontamaksua vuodessa. Esim. vuonna 2019 kuluttajariitalautakunnalle oli tullut 239 ratkaisupyyntöä koskien yksityistä pysäköinninvalvontaa.  

– Valitusten määrä suhteutettuna kirjoitettuihin valvontamaksuihin on loppujen lopuksi hyvin pieni. Sadat tuhannet vuosittaiset valvontamaksut ovat merkki siitä, että yksityistä pysäköinninvalvontaa tarvitaan. Valvontamaksujen määrä ei siis tarkoita sitä, että maksuja kirjoitettaisiin kyseenalaisin keinoin, Metsäranta toteaa. 

 – Toki alalla kuin alalla sattuu inhimillisiä virheitä, ja nämä oikaistaan reklamaatiokäsittelyssä. Jos autoilija kokee edelleen saaneensa epäoikeudenmukaista kohtelua, voi hän kääntyä kuluttajariitaviranomaisen puoleen asiassaan.  

Yksityisen pysäköinninvalvonnan ansiosta tuloja kiinteistönomistajille ja veroja valtiolle 

Yhä useampi kiinteistö kaipaa yksityistä pysäköinninvalvontaa. Lain mukaan kiinteistön on pidettävä huolta alueensa turvallisuudesta ja varmistettava mm., että hälytysajoneuvot pääsevät ajamaan alueelle ilman esteitä. Yksityisen pysäköinninvalvonnan ansiosta kiinteistönomistaja voi ulkoistaa näiden lakisääteisten velvoitteiden hoitamisen ammattimaiselle toimijalle.  

–  Kiinteistönomistaja saa maksullisista ja vuokratuista pysäköintipaikoista tuloja, jotka voidaan käyttää esimerkiksi alueen kunnossapitoon. Ilman yksityistä pysäköinninvalvontaa moni autoilija saattaisi jättää pysäköintipaikasta maksamatta. Näin ollen myös kiinteistönomistajat hyötyvät siitä, että pysäköintiä alueella valvotaan, Metsäranta huomauttaa.  

– SPATY ry:n jäsenyritykset työllistävät Suomessa, maksavat veronsa Suomeen, valvovat yksityisalueilla pysäköintisääntöjen noudattamista, ja valvottu pysäköinti tuottaa kiinteistönomistajille tuloja. On ilmiselvää, että yksityiselle pysäköinninvalvonnalle on laaja yhteiskunnallinen tilaus. 

Lisätietoja: 
Christian Metsäranta, 
SPATY ry:n hallituksen puheenjohtaja 
p. 010 322 1490 (ParkkiPaten vaihde) 
christian.metsaranta@parkkipate.fi 

Tietokulma:  

Yksityisestä pysäköinninvalvonnasta ei ole lakia Suomessa  

  • Yksityinen pysäköinninvalvonta on noussut eduskunnan käsittelyyn, sillä yksityisestä pysäköinninvalvonnasta ei Suomessa ole tällä hetkellä lainsäädäntöä.  
  • Alalla noudatetaan vuoden 2010 korkeimman oikeuden linjausta, joka perustuu sopimusoikeuteen.  
  • KKO:n vuoden 2010 linjauksen mukaan yksityinen pysäköintivalvontayhtiö saa kirjoittaa yksityisoikeudellisia valvontamaksuja, kunhan asiasta varoitetaan selkeällä kyltillä. 
  • Yksityinen pysäköinninvalvonta ei ole julkisen vallan käyttöä. Valvontamaksu on luonteeltaan sopimukseen perustuva sopimussakko. 
  • Nykyisen lainsäädännön mukaan yksityinen pysäköinninvalvonta ei ole myöskään perustuslain vastaista.