Yksityistä pysäköinnin­valvontaa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan

Koronaepidemiasta huolimatta monet pysäköintialueet ovat ruuhkautuneet, ja valvontamaksuja kirjoitetaan lähes yhtä paljon kuin normaalisti. Yhä useampi kiinteistö kaipaa nyt yksityistä pysäköinninvalvontaa, koska kunnallista pysäköinninvalvontaa ei ole kaikkialla tai sen resurssit ovat riittämättömät. 

Lain mukaan kiinteistön on pidettävä huolta alueensa turvallisuudesta ja varmistettava muun muassa, että hälytysajoneuvot pääsevät ajamaan alueelle ilman esteitä. Pahimmillaan väärinpysäköity auto vaarantaa ihmishenkiä. Valvontamaksut sen sijaan on helppo välttää, kun pysäköi oikein.

Yksityisen pysäköinninvalvonnan ansiosta kiinteistönomistaja voi ulkoistaa alueensa pysäköinninvalvonnan toimijalle, jonka ydinosaamista on huolehtia alueen turvallisuudesta ja pysäköintisääntöjen noudattamisesta.

Julkisuudessa on käyty keskustelua yksityisen pysäköinninvalvonnan kieltämisestä. Jos näin tehtäisiin, mitä tapahtuisi? Olisiko oikeudenmukaista, jos autoilijalla olisi jokamiehenoikeus pysäköidä väärin esim. pelastustielle, invapaikalle tai kenen tahansa maksamalle paikalle?

Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys ry (SPATY) on kattojärjestö, joka kokoaa yhteen Suomen suurimmat yksityisen pysäköinninvalvonta-alan toimijat. Yhdistyksen jäsenet edustavat suurinta osaa päätoimisista yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavista yrityksistä Suomessa. 

SPATY ry:n jäsenyrityksillä on tuhansia valvottavia kohteita eri puolella Suomea. Yhdistyksen jäsenyritykset kirjoittavat noin 70 prosenttia vuosittaisista yksityisistä pysäköinninvalvontamaksuista. Jäsenyritykset työllistävät yli 150 henkilöä.

Koronaepidemiasta huolimatta yksityiseen pysäköinninvalvontaan palkataan lisää henkilöstöä. SPATY ry:n jäsenet rekrytoivat jatkuvasti lisää pysäköinninvalvojia eri puolille Suomea. Yhdistyksen jäsenyrityksille on kunnia-asia, että ne voivat olla luomassa työpaikkoja myös vaikeina aikoina.

Yksityisillä pysäköinninvalvontayrityksillä on tiukat normit ja standardit valvonnan suhteen. Koulutetut valvojat noudattavat määräyksiä ja tarkistavat autojen pysäköintioikeudet kiinteistönomistajan asettamien ehtojen mukaisesti. Kaikki väärinpysäköidyt autot kuvataan ja valvontakuvat ovat aina autoilijan nähtävillä asiakaspalvelujärjestelmässä.

Yksityiselle pysäköinninvalvonnalle on laaja yhteiskunnallinen tilaus nyt, kuten aina. On kaikkien etu, että yksityinen pysäköinninvalvonnasta huolehditaan ammattimaisesti.

Christian Metsäranta,

SPATY ry:n hallituksen puheenjohtaja