Mitä on yksityinen pysäköinnin­valvonta?

Yksityinen pysäköinninvalvonta perustuu maanomistajan tarpeeseen, sekä oikeuteen asettaa hallinnoimalleen alueelle pysäköintiin liittyviä ehtoja. Yksityisen pysäköinninvalvonnan tarkoituksena on ensisijaisesti valvoa yksityisiä pysäköintialueita niiden ehtojen mukaisesti, jotka maanomistaja on kulloinkin valvottavalla alueelle asettanut. Alueelle asetetut ehdot ilmenevät vakiintuneesti yksityiselle maaperälle asetuista kylteistä/opasteista.

Yksityinen pysäköinninvalvonta tarjoaa räätälöityjä ja joustavia ratkaisuja pysäköinninvalvontaan huomioiden maanomistajan erityistarpeet. Valvonnalla turvataan maanomistajan oikeus oman alueensa asianmukaiseen käyttöön. Näin varmistetaan mm. se, että pysäköintipaikat ovat niiden henkilöiden käytössä, jotka maksavat pysäköintipaikastaan vuokraa.

Yksityinen pysäköinninvalvonta on Suomessa vakiintunutta toimintaa. Toiminta on yleistynyt vuodesta 2010 lähtien, jolloin korkein oikeus katsoi yksityisen pysäköinninvalvonnan olevan voimassa olevan oikeutemme sallimaa. Korkeimman oikeuden ratkaisun jälkeen pysäköinninvalvonnan yksityiskohtia on selkeytetty muun muassa useilla hovioikeusasteisilla tuomioilla.

Yksityistä pysäköinninvalvontaa ohjaavat varsin yksityiskohtaiset normit. Tällaiset säännökset perustuvat edellä mainitulla tavalla ja ennen kaikkea tuomioistuinten ratkaisukäytännölle, mutta myös kuluttajaviranomaisten ratkaisuille sekä pysäköintivalvonta-alan itsesääntelylle. Viime kädessä valvonnalla suojattava oikeushyvä on aina maanomistajan perustuslaillinen omistusoikeus omaan maahansa.

Yksityinen pysäköinninvalvonta on lainsäädännöllisesti vakiintunutta toimintaa useassa maassa. Esimerkiksi Ruotsissa yksityistä pysäköinninvalvontaa koskeva laki on ollut voimassa vuodesta 1986 (Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering). Ruotsissa ajoneuvon haltija ja kuljettaja vastaavat yhteisvastuullisesti valvontamaksun maksamisesta.

Suomessa suurin osa yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavista yhtiöistä panostaa toiminnassaan läpinäkyvyyteen mm. siten, että kaikki valvontamaksun yhteydessä otetut kuvat ovat valvontamaksun saaneen nähtävissä sähköisen asiointikanavan kautta.

Yksityisestä pysäköinninvalvonnasta on myös muodostunut merkittävä työllistäjä Suomessa. Alalla työskentelee jo satoja henkilöitä.

Me Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistyksen jäsenet pidämme erittäin tärkeänä, että luomme nyt ja tulevaisuudessa työpaikkoja Suomeen. Meille on kunnia-asia, että maksamme kaikki veromme täysimääräisenä Suomeen.

APV Alueellinen Pysäköintivalvonta Oy
MKM Park Service Oy
Parkkipartio / Aluepartio Oy
ParkkiPate Oy
Pysäköintiturva